logga makulera
sekretesskärl, sekretess kärl. Låsbar sekretesstunna, sekretessbehållare

Låsbart Sekretesskärl med rikstäckande service

Vårt låsta sekretesskärl för dokumentförstöring når ut över hela landet. Har du behov av sekretesshantering är vår låsbara sekretesstunna perfekt för dig.

Sekretesskärl till fast pris - frakter och destruktion ingår

 • Allt ingår – frakter till och från dig – destruktion med intyg
 • Vi täcker hela Sverige – samma pris.
 • Ingen månadshyra – du bokar hämtning när du önskar
 • Nytt kärl automatiskt vid tömning – tills du meddelar oss annat.

Man behöver inte vara läkare, psykolog, advokat eller forskare för att sitta på dokumentation som kräver sekretess. Även om många av våra kunder inom dokumentförstöring är just dessa.

Leverans över hela landet för 1.290 kr - fast pris
Beställ vårt låsta sekretesskärl som erbjuder effektiv och säker sekretess-hantering över hela landet. Med vårt fasta pris har vi ett koncept som ingen annan erbjuder.

Sekretesskärlen levereras till dig och du behåller den så länge du vill. När sekretesstunnan är full beställer du enkelt hämtning och får samtidigt en ny tunna. Sekretesskärlet är låst och endast den ansvarige hos er och vi har tillgång till låskoden

Vanliga frågor om vårt låsta sekretesskärl:

 • Storlek på sekretesskärlet är 110 liter.
 • Månadshyra: Nej, du betalar inget för att ha kärlet hos dig.
 • Hur länge har jag på mig att fylla tunnan? Hur länge du vill.
 • Tömningskonstnad: Nej, allt ingår när du beställer sekretesstunnan.
 • Hur snabbt får jag kärlet? Inom 1 vecka efter beställning.
 • Hur snabbt sker tömning? Inom 2-4 dagar efter beställd tömning.
 • När får jag nytt kärl när ni hämtar det fyllda? Inom 2-4 dagar.
 • När betalar jag: Vi fakturerar i samband med leverans
 • Vad ingår i priset? Allt, frakt till dig, returfrakt till oss och destruktion.
 • Får man något intyg om destruktion? Ja, destruktionsintyg sänds ut

Vad skiljer sekretesskärl från Sekretesskartongerna?
Sekretesstunnan är låst och till för att fyllas löpande. Kartongerna används i regel för att tömma arkiv eller föråldrad bokföring. Kartongen är inte låsbar och försluts i samband med retur till oss. 

Sekretesskärl är en typ av förvaringsenhet som används för att skydda känslig information från obehöriga ögon. De används ofta i kontorsmiljöer, bankkontor, regeringskontor eller andra organisationer där det finns behov av att skydda konfidentiell information. Sekretesskärl är oftast tillverkade av metall och är utformade för att motstå brytning eller inbrott.

Det finns olika typer av sekretesskärl, och var och en är utformad för att hålla specifika typer av material säkra. Enkla sekretesskärl är vanligtvis låsta med en mekanisk lås eller ett kombinationslås. Mer avancerade sekretesskärl har elektroniska lås och kan öppnas med en kod eller en nyckelbricka. Dessa är lämpliga för användning i miljöer där det finns höga säkerhetskrav.
Vissa sekretesskärl är utformade för att skydda specifika typer av dokument, såsom kontrakt eller juridiska handlingar. 

Sekretesskärl är en viktig del av säkerheten på sjukhus och vårdhem eftersom de används för att skydda känslig patientinformation. Denna information kan innefatta personliga detaljer som namn, personnummer, journaler, diagnoser och behandlingar.
Sekretesskärl kan användas på många olika sätt inom sjukvården. De kan användas för att skydda patientjournaler, så att endast auktoriserade personer har tillgång till dem. 
Det är viktigt att välja rätt typ av sekretesskärl för verksamheten. Vissa kärl kan vara låsta med mekaniska lås medan andra kan vara olåsta. De låsta sekretess kärlen kan vara lämpliga för användning på sjukhus där det finns höga säkerhetskrav.
För att säkerställa att information hålls säker och skyddad bör vårdpersonal och personal på vårdhemmet regelbundet utbildas i hur man använder sekretesskärlen och om vikten av att skydda patientinformation. Det är också viktigt att ha rutiner för regelbunden rengöring och underhåll av sekretesskärlen, samt rutiner för att ersätta lås om det blir nödvändigt.